ทำไมต้องยอร์ค ลี

WHY YOKE LEE

บริการ


กว่า 3 ทศวรรษ แห่งการบริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยคุณวีรยุทธ ลีลาประชากุล เป็นเวลากว่า 20 ปี โดยยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจ จากลูกค้าที่เล็งเห็นความตั้งใจจริง ในการบริการ และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเหล็ก สแตนเลส อุปกรณ์ยก ซึ่งมีคุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากแหล่งผลิตภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้ทุกประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมการปิโตรเลียม อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล อุตสาหกรรมโรงงานน้ำแข็ง อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งการบริการอย่างซื่อตรงต่อลูกค้า นอกจากนี้เรายังได้วางแผนการ ขยายพื้นที่ทำการสำนักงานใหญ่ และก่อสร้างโกดังสินค้าแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าในอนาคตอันใกล้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


Delivery

Load Calculator on the site job

Training

300 Tonnes Horizontal Tension Testing Bench

3000 Tonnes Hydraulic Swaging Machines